Algemeen

Onze vorderingen dragen wij over aan Fa-med B.V. zodat wij meer tijd hebben voor u. Dit betekent voor u dat u uw nota ontvangt van Fa-med. Fa-med heeft contracten met de meeste verzekeraars afgesloten en dient in principe de rekening direct in bij uw verzekeraar. U ontvangt dan van Fa-med alleen een (rest)nota voor de kosten die niet rechtstreeks bij uw verzekeraar ingediend kunnen worden.

 

Betaling van de nota

Fa-med hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Het is belangrijk dat u zich houdt aan deze betalingstermijn. Fa-med is gerechtigd de nodige maatregelen te nemen om het openstaande bedrag te incasseren.

Indien u niet in staat bent om uw nota op tijd te betalen, neem dan contact op met Fa-med via telefoonnummer 0900 0885 (€0,15 per minuut) Let op: De betalingstermijn van 30 dagen is bindend, ook wanneer de zorgverzekeraar de nota niet aan u vergoed.

Screen Shot 2013-07-13 at 14.27.04

 

 

Adreswijziging:

 Om onnodige rente- en incassokosten voorkomen verzoeken wij u nadrukkelijk om adreswijzigingen tijdig door te geven aan:

Privacy:

Wij moeten Fa-med gegevens verstrekken voor een deugdelijke specificatie van de declaraties. Heeft u bezwaren, neemt u dan contact met ons op. Wij leggen u graag uit dat deze werkwijze geen enkel inbreuk maakt op uw privacy.

Vragen?

Heeft u vragen over de nota, neem dan contact op met Fa-med via telefoonnummer 09000885 (€0,15 per minuut) U kunt ook terecht op de speciale patiëntenwebsite van Fa-med: www.notavanfamed.nl

Factuur opvragen?

Een nieuw origineel van uw rekening kunt u aanvragen via telefoonnummer: 09000882. (€1,30 per gesprek).

Het contactcentrum is op bovenstaande telefoonnummers iedere werkdag van 08.00 tot 18.00 uur bereikbaar.