Wat kost een beugel?

Er heersen veel misverstanden en vooroordelen over beugelbehandelingen. De totale kosten van een behandeling kunnen alleen ingeschat worden daar deze van meerdere factoren afhankelijk zijn, welke pas tijdens de behandeling zullen blijken. Een beugelbehandeling bestaat uit verschillende fasen, elk met hun eigen kosten. Het is dus niet zo dat als u voor een beugel kiest, u 1 rekening krijgt voor de totale behandeling. De kosten worden , helaas niet rechtlijnig, verdeeld over de gehele behandelduur. Hierbij moet u rekening houden dat de kosten voor het plaatsen van een beugel de hoogste factuur zal opleveren.

  • Een gemiddelde beugelbehandeling duurt bij kinderen 2-2,5 jaar en kost gemiddeld in totaal tussen de €1800 en €2200 verdeeld over deze hele periode.
  • Kleine correcties ( 1 kaak) bij volwassenen worden vaak in kortere tijd behandeld. Dit kan soms al in 8-10  maanden. gemiddeld kost dit dan rond de 1000 EUR.
  • Een gemiddelde behandeling  bij volwassenen duurt 14-18 maanden, met een gemiddelde kostprijs van 1250-1700 EUR (afhankelijk of het om 1 of 2 kaken gaat.)
  • Een beugelbehandeling wordt aangepast aan de behandelbehoefte en zorgvraag van de patiënt
  • De totale kosten voor een beugelbehandeling zijn afhankelijk van meerder factoren zoals de therapietrouw, motivatie en mondhygiene van de patiënt. De kostenbegroting zal dan ook altijd een schatting van het totaal zijn omdat bovenstaande factoren afhankelijk zijn per patiënt
  • Aan bovenstaande (totale)kosten kunnen geen rechten worden ontleend”
Screen Shot 2013-05-12 at 20.03.40

De opbouw van de kosten voor een beugelbehandeling kan verdeeld worden in:

1) Onderzoek: Bestaat uit een consultatie, diagnostiek en bespreken behandelplan.

Eerste consult: Eenvoudig diagnostisch onderzoek. Er wordt een grove inventarisatie gedaan naar de potentiële mogelijkheden en onmogelijkheden voor een behandeling. Dit is een grove inschatting, en verder onderzoek is meestal noodzakelijk om tot een behandeling over te gaan. U heeft nu echter een algemeen beeld bij de (on)mogelijkheden voor uw gebit. Kosten : €20,00
Nader onderzoek: er wordt een model- en röntgenonderzoek gedaan. De resultaten hiervan leiden tot een uitgebreide diagnose, van waaruit eventuele behandel(on)mogelijkheden voortkomen. Deze worden besproken, samen met de geschatte behandeltijd en de geschatte kosten, waarna aan u de keus is om een behandeling te starten. Kosten : €189,01
2) Plaatsen van een beugel: per beugel, per kaak. Deze kosten zijn specifiek voor de gekozen beugel, en zullen tijdens het onderzoek besproken worden.

3) Controles: Deze worden per maand in rekening gebracht. afhankelijk van de beugel die op dat moment gebruikt wordt zijn deze kosten : €26,18 - €37,41.

4) Nazorg:

verwijderen van de (vaste) beugel : kosten €86,15 per kaak
4-5 controles nazorg : kosten €16,18- €37,41