Huisregels

Goede

Communicatie door juiste contactgegevens:
Uw persoonlijke gegevens up-to-date:
De eerste keer:Voor een goede communicatie is het belangrijk dat uw juiste gegevens bij ons bekend zijn. Neem daarom een geldig legitimatiebewijs en uw verzekeringspasje mee. Wij verzoeken u daarnaast de online gezondheidsvragenlijst in te vullen. We vragen u deze lijst helemaal en eerlijk in te vullen. Zo voorkomt u complicaties bij uw behandeling.
Wijziging persoonlijke gegevens
. Wij willen u vriendelijk verzoeken om eventuele wijzigingen met betrekking tot uw adresgegevens, tandarts of telefoonnummers aan ons door te geven zodat de facturering juist verloopt. Tevens vernemen wij graag van u indien er een wijziging is geweest in medicijngebruik (link naar formulier anamnese) of dat er eventueel sprake is van een wijziging in de medische gegevens die van belang zijn bij onze behandeling. U kunt al deze wijzigingen doorgeven via de desbetreffende formulieren op onze website.
Informatievoorziening en contact:
Wij willen u graag zo goed en duidelijk mogelijke uitleg van zaken te geven. Wij hebben onze website zo vorm gegeven dat hier erg veel informatie op te vinden is. Daarnaast gebruiken we deze ook veel als wij u zaken proberen uit te leggen betreffende orthodontie.
Hebt u toch vragen? U ziet ons sowieso 1x per maand op de controle.

Voor dringende vragen kunt u natuurlijk ook gewoon telefonisch contact op nemen. De praktijk is telefonisch bereikbaar op 020 47 13 137. Laat een bericht achter met uw naam en telefoonnummer en wij bellen u zsm terug.
Avondortho staat altijd open voor ideeën en op- of aanmerkingen over de behandeling, organisatie en andere zaken.

Afspraken:
– Algemeen: Wij doen er alles aan om de afspraken goed te plannen. Omdat avonduren schaarser zijn, zijn de controles en kleine reparaties – zo’n 90% van de behandelingen – altijd einde middag en tijdens de avond. De overige en langere behandelingen zullen overdag plaatsvinden. Hierdoor zal het overgrote deel van de behandelingen in de avonduren plaatsvinden. Wel zo gemakkelijk!
Kom op tijd: Wij verzoeken u vriendelijk ongeveer 5 minuten voor aanvang van de afspraak aanwezig te zijn en u aan te melden bij de receptie. Wij werken hard om iedereen te behandelen op het afgesproken tijdstip. Wij hanteren de volgorde van afspraaktijd en niet de volgorde van binnenkomst.
Afspraak afzeggen of verzetten: Bel of mail bij verhindering altijd je afspraak, tot uiterlijk 48 uur tevoren af; anders mogen er naar rato van de afgezegde tijd kosten berekend worden volgens Nza richtlijnen.
Kapotte beugel: Beugelapparatuur is kwetsbaar en gaat helaas wel eens kapot. Om te voorkomen dat de beugelbehandeling vertraging oploopt moet kapotte apparatuur altijd gemeld worden, zelfs als er de volgende dag of op kortere termijn een controle-afspraak gepland staat. We kunnen dan kijken of het mogelijk is de geplande afspraak te verlengen of dat we een nieuwe afspraak moeten in plannen om de beugel te repareren. Als u/je dit niet hebt gemeld kan het zijn dat u voor niets komt en er alsnog een nieuwe afspraak gemaakt moet worden voor de reparatie van de beugel.
Afspraak vergeten of niet nakomen: Een afspraak vergeten verlengt de totale behandelduur. Om u te helpen het risico van het vergeten van een afspraak zo klein mogelijk te houden heeft u de beschikking over de volgende mogelijkheden:
a. U ontvangt van ons een afsprakenkaartje met hierop de gegevens van uw afspaak.
b. Wij kunnen u een afspraak bevestiging sturen per email
c. Indien u uw afsprakenkaartje verloren bent kunt u per email of telefonisch contact met ons opnemen.
Zeer ernstige pijnklachten na openingstijd van de praktijk. 
Indien er sprake is van een zeer ernstig probleem en/of pijnklacht dan verzoeken wij u eerst onze website onder het kopje “spoed” de aanwijzingen en oplossingen door te nemen. Mocht u na het lezen hiervan ervan overtuigd zijn dat het een zeer spoedeisende aangelegenheid betreft dan kunt u bellen naar: 020 47 13 137.

Kosten
Wanneer controle afspraken niet worden nagekomen zonder bericht van afwezigheid (48 uur van te voren doorgeven), worden er kosten in rekening gebracht. Het kan natuurlijk voorkomen dat dit soms gebeurd. Daardoor zullen wij de eerste keer geen kosten in rekening brengen. Mocht het nog een keer voorkomen, dan brengen we per gereserveerde 10 minuten, € 10,00 in rekening.
Bij gemiste afspraken van 60 minuten en langer zijn wij genoodzaakt het bedrag van € 60,00 in rekening te brengen, ongeacht het aantal gemiste afspraken.
Veel te laat komen: De verloren gegane tijd in rekening brengen doen we ook, als u echt veel te laat komt voor een afspraak.
Let wel, bovenstaande kosten worden over het algemeen niet door uw zorgverzekeraar vergoed!

Mondhygiene
1)Een goede mondhygiene (link naar mondhygiene) is de basis en is cruciaal voor het mogelijk maken en het vorderen en slagen van een behandeling. Wij stellen hieraan danook hoge eisen. 
Wij zullen we u daar tot op zekere hoogte bij behulpzaam kunnen zijn. Mocht dit echter tot onvoldoende resultaat leiden dan zullen wij u verwijzen naar uw tandarts, mondhygiënist of diëtist. De extra kosten die dit mogelijk met zich meebrengt zijn niet begrepen in ons tarief. Wanneer al deze inspanningen niet tot het gewenste resultaat leiden, kan het zijn dat er geen behandeling gestart wordt.
Wanneer de mondhygiëne tijdens de behandeling ondanks alle inspanningen van onze kant of van derden, niet verantwoord meer zou zijn en tot ernstige belemmering leidt bij de orthodontische behandeling of zelfs permanente schade aan het gebit blijkt te geven, dan zijn wij gerechtigd de behandeling per direct te beindigen en de apparatuur te verwijderen.
Het is daarom aan u om zorg te dragen voor een goede mondhygiëne, een verantwoord dieet en het opvolgen van instructies die wij geven bij het gebruik van de diverse beugelsoorten. Dan kunnen wij vervolgens in een gezonde mond zo snel mogelijk het gewenste eindresultaat behalen. Ter volledigheid, Er kan geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van voorafgaande declaraties.
3)Fluoridegebruik
. Wanneer er tijdens de orthodontische behandeling één of andere vorm van vastzittende beugels wordt gebruikt dan raden wij het gebruik van fluoridespoelmiddel met klem aan.
 Hiervoor geven wij een receptje mee, welke herhaald mag worden. De kosten van dit spoelmiddel worden doorgaans niet door uw zorgverzekeraar vergoed. Deze producten zijn ook vrij verkrijgbaar bij de bekende drogisterijketens.
 Het spoelen met fluoride moet dagelijks gebeuren en bij voorkeur tussen twee poetsbeurten in. Rond vier uur ’s middags is dus een goed tijdstip. Wordt het dan vergeten dan mag het ook na het avondpoetsen.
Spoel gedurende tenminste twee minuten en spuug het dan uit zonder na te spoelen. Eet of drink niets gedurende een half uur.
Tandartscontrole
Ook 2 keer per jaar voor de controle naar de tandarts komen, is een belangrijke voorwaarde voor een gezonde mond en een mooie glimlach.
In de praktijk
a) Roken, eten, telefoneren, huisdieren
• Onze praktijk is een openbaar gebouw. Daarom mag u bij ons binnen niet roken
• Ook vragen we u uw mobiele telefoon op ‘stil’ te zetten. Belt iemand u op? Voert u dan dat gesprek zo kort mogelijk en zonder de andere aanwezigen te storen
• Helaas mag ook een huisdier niet in de praktijk komen

b) Aansprakelijkheid 
Waak zelf over uw eigendommen. Avondortho is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van uw eigendommen. 
Wij adviseren u dan ook om uw eigendommen niet onbewaakt achter te laten.

Facturering
Wij maken voor het factureren in principe gebruik van de diensten van Famed Factoring (link naar famed en binnen AO).
De factuur van de behandeling wordt dan rechtstreeks naar de zorgverzekeraar verstuurd. Het gedeelte wat niet door uw verzekering wordt vergoed, de zogenaamde “restnota” ontvangt u van declaratiekantoor Fa-med. Zij verzorgen onze volledige facturering inclusief de vragen die u zou kunnen hebben over een nieuwe nota of over gehanteerde codes. Veel informatie kunt u terug vinden op de nota zelf. Neemt u bij vragen of problemen over de factuur contact op met Famed.
U kunt zich in schrijven voor Nota van Famed. Hiermee kun u:
* Uw nota’s digitaal inzien
* Adreswijzigingen doorgeven
* Uitstel van betaling aanvragen
* Een betalingsregeling treffen
* Zich aanmelden voor FiNBOX
* Nota’s digitaal indienen bij uw zorgverzekeraar
Risico's en bijwerkingen
Er zijn aan orthodontische behandelingen helaas ook risico’s verbonden. Deze staan vermeld op het informed consent dat u van ons ontvangt en moet onderteken alvorens de behandeling gestart wordt. Lees deze goed door.
Tevreden / ontevreden?
Communicatie staat bij ons hoog in het vaandel, met als motto: “Bent u tevreden, zeg het anderen; heeft u klachten, zeg het ons”. 
Heeft u onvrede of klachten dan kunt u deze telefonisch of per e-mail aan ons melden. U kunt dit natuurlijk ook met de behandelaar bespreken tijdens uw afspraak. Wij staan altijd open voor uw opmerkingen en doen er alles aan om uw zorgen of klachten op een bevredigende wijze samen op te lossen.
 Indien er een meningsverschil is met de tandarts voor orthodontie en er sprake is van een situatie waar we er uiteindelijk samen niet meer uitkomen dan kunt u zich wenden tot de Associatie Nederlandse Tandartsen, waar wij bij aangesloten zijn, voor klachtenbemiddeling en -regeling.
De behandelovereenkomst
tandarts-cliënt is een inspanningovereenkomst, Dit houdt in dat er geen garantie kan worden gegeven op behandelingen. Op tandtechnische werkstukken zijn de normale garantiebepalingen van toepassing.
Privacyregeling
Cliënt informatie wordt niet aan derden verstrekt zonder overleg met de tandarts en in mede weten van de cliënt. Alle informatie blijft binnen de praktijk, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts die de informatie nodig heeft voor het medisch onderzoek bij verwijzing.

 

Avondortho staat altijd open voor ideeën en op- of aanmerkingen over de behandeling, organisatie of andere zaken.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.